23-03-04

leefloon en Viviane

Viviane vind dat we maar beiden moeten gaan werken, en dat we dan zouden meer hebben...
 
Dit is echter niet waar! Dan is er nog steeds iets niet in orde!
 
Mijn vrouw heeft 14 jaar gewerkt als poetsvrouw, half time. Zij kreeg hiervoor een kleine 600 Euro per maand netto. Daar zij ging werken werd er van mijn wedde een kleine 200 Euro afgetrokken omdat ik niemand meer ten laste had. Op het einde van het jaar kwamen de belastingen en moesten wij 1000 euro betalen inplaats van 500 euro terug trekken... Dus 200 euro maal 12 = 2400 Euro + 1500 Euro belastingen = 3900 Euro. Zij kreeg 600 euro maal 12 = 7200 - 3900 = 3300 dat er over bleef... Omdat ze ging werken had ze een auto nodig, benzine enzoverder, de belastingen berekenden hiervoor een forfatair bedrag van 1500 Euro, dus in werkelijkheid kreeg zij maar 1800 Euro netto per jaar gedeeld door 12 = 150 Euro per maand om 4 uur per dag gaan te werken dat zij/wij dus netto meer had/den.
 
Moesten wij niet getrouwd zijn... Dan kreeg zowel ik als zij van de belastingen geld terug, ik zal nog wel uitzoeken in de volgende dagen hoeveel wij dan zouden hebben. Zij zou als alleenstaande meer verdienen, of meer stempelgeld krijgen, of meer leefloon.
 
Het grote probleem indien men niet getrouwd is, twee maal huur betalen... Beter is een huis kopen en een gedeelte verhuren aan je schatje...
 
Dit alles vergt nog meer onderzoekingen, maar ik ben benieuwd wat het uiteindelijke resultaat gaat zijn... Afwachten dus :-)
 
 

18:20 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minimum Leefloon 5

Iemand was verontwaardigd omdat ik zou willen scheiden van mijn vrouw voor nog geen 200 Euro... :-))
 
Welnu, waarom zou ik mijn vrouw moeten ondersteunen met geld zodat zij voor de regering niet meeteld als zijnde een in armoede levende persoon? Betaal ik dan niet reeds voldoende belastingen?
 
Ik hou van mijn vrouw, geen probleem. Maar ik moet haar echter al jarenlang ondersteunen, dat zou niet eens zo erg zijn indien alles goed en eerlijk verdeeld zou zijn, maar dit is het nu eenmaal niet... Gescheiden zouden wij netto meer geld hebben per maand... Daar gaat het hem om.
 
Daarenboven vind ik het minimum bedrag ook nog veel te weinig voor alleenstaanden, want indien zij moeten gaan huren hebben ze nog minder per maand om op te doen aan eten, en dat is volgens mij wel werkelijk een minimum, wonen en eten... Maar indien ze alleenstaanden nog meer geven dan zijn de getrouwden nog meer de dupe, en dat alleen maar omdat ze getrouwd zijn!!!
 
Indien we gescheiden zouden leven dan zou wij beiden ieder jaar ook nog een gedeelte van de belastingen terugtrekken, nu niet, want ons gezamelijk brutto is te hoog...
 
Het is iets om eens over na te denken, veel geld is het niet, toegegeven, maar indien u alles samenteld over jaren dan wordt het wel veel geld, spijtig genoeg...
 

15:50 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minimum leefloon 4

Mijn antwoord hierop...
 
Ik geloof dat De Heer Algoed het niet goed begrepen heeft, maar tot daar aan toe...
 
Indien ik zou scheiden van mijn vrouw, dan zou ik dezelfde som blijven behouden als wedde...
Zij echter zou dan een alleenstaande worden, en recht hebben op:
 -    als u samenwoont met één of meerdere personen: 396,88 EUR  

 -    als u alleenstaande bent: 595,32 EUR

 

Indien ik nu een huis zou kopen... En ik verhuur een kamer aan mijn ex-vrouw (dus gescheiden), dan heeft zij recht op 595,32 Euro netto per maand... Wij zouden dus alleen maar door te scheiden een netto meerverdienst hebben van een 200 Euro. De huur die zij dan aan mij betaald blijft in de familie, ook al zijn wij gescheiden... Zelfs indien zij in een woning van de OCMW zou gaan wonen is de huur minimaal, daar zij bijna niets zou verdienen!

 

Bovendien zou dit voor mijn vrouw nog andere voordelen meebrengen, van het ogenblik dat zij een leefloon ontvangt kan zij met hulp van het OCMW weer aan werk geraken, wat zij nu niet kan in aanspraak nemen. De OCMW mag leefloners te werk stellen! Zij kunnen zelfs tussenbeide komen bij werkgevers en de werkgever een bepaald bedrag geven om mijn vrouw toch maar aan het werk te krijgen, zodat ze meer zou kunnen verdienen...

 

Er zijn nog andere voordelen die ik niet allemaal ken, maar als leefloon trekkende heeft men nu eenmaal niet veel geld, men kan geen kleren kopen, geen meubels en zulke zaken meer...

 

Ik vraag mij nu af of het niet werkelijk beter zou zijn om te gaan scheiden... Het belangrijkste hierbij zou zijn, hoeveel verdien ik dan netto minder als nu... Dit is niet veel, dat weet ik al, in ieder geval minder als het verschil dat mijn vrouw meer zou kunnen krijgen van de OCMW. 


12:14 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minimum leefloon 3

Antwoord van Koen Algoed (CD&V):
Geachte
Er wordt in sociale zekerheid en fiscaliteit inderdaad met de
gezinssamenstelling rekening  gehouden vanuit de idee bv dat een aantal
vaste kosten zwaarder doorwegen voor een alleenstaande dan voor 2verdieners
; dat leidt natuurlijk tot misbruiken: feitelijk samenwonenden die als
alleenstaanden worden beschouwd

als uw vrouw alleen zou wonen, zou haar werkloosheidsvergoeding hoger zijn ;
dat zou dan met het minimumleefloon moeten worden vergeleken ; voor gehuwde
2verdieners is de facto het minimumloon een maximumloon

binnen de fiscaliteit wordt individualisering (voor belastingen is het
individuele inkomen  de meeteenheid)meer en meer een leidend principe, in
sociale zekerheid zal dat wellicht volgen ; misbruiken worden uitgesloten
maar echte alleenstaanden worden op die manier gediscrimineerd

met vriendelijke groeten

koen Algoed

11:55 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minimum leefloon 2

Antwoord van CCOD:
Het leefloon voor een samenwonende persoon bedraagt inderdaad EUR 396,88.  Dit moet echter genuanceerd worden : het is geen minimum leefloon d.w.z. bij de berekening van het leefloon wordt rekening gehouden met alle bestaansmiddelen van de aanvrager dus ook met de inkomsten van de echtgenoot/partner waarmee de aanvrager van een leefloon samenwoont.  In die zin is het dus geen minimumbedrag, maar eem maximumbedrag voor de categorie van samenwonende personen.

De berekening van een werkloosheidsuitkering gebeurt in principe op basis van het laatst verdiende loon, binnen de perken van een minimum en een maximum.  De werkloosheidsuitkering is in de praktijk ook afhankelijk van de gezinssamenstelling.  Bovendien geeft deeltijdse arbeid ook maar aanleiding tot een toekenning van een halve uitkering.  Deze factoren bepalen dus de hoogte van de uitkering van de vrouw.  Voor verdere informatie denk ik dat je hen het beste doorverwijst naar het lokaal ACV-dienstencentrum.  Zij zullen een detail kunnen geven van de berekening van het stempelgeld van de vrouw."

11:54 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minimum leefloon...

Een brief aan CCOD en aan Koen Algoed van de CD&V:
Geachte,

Mijn vrouw heeft in Duitsland half time gewerkt (ikzelf was
daar militair).
Van mijn wedde word er een kleine 200 euro afgetrokken omdat mijn vrouw
zogezegt zelf een inkomen heeft...

Nu kreeg mijn vrouw als stempelgeld echter (netto):
26.06.03 = 379,32 Euro
02.07.03 = 358,19
04.08.03 = 386,85
05.09.03 = 372,52
02.10.03 = 372,52
03.11.03 = 386,85
02.12.03 = 358,19
02.01.04 = 229,24
03.02.04 = 386,72
03.03.04 = 343,75

Daar het minimum leefloon 396.88 Euro zou zijn volgens de site van ccod
krijgt mijn vrouw dus minder stempelgeld als het minimum leefloon?
Daarbovenop wordt er dan nog eens aan mijn wedde gezeten omdat mijn vrouw
eigene inkomsten heeft?

Indien dit juist is, wat kan ik dan hiertegen doen?
Mijn vrouw ontvangt het geld van ACV en is dus ook aangesloten bij CCOD
zover ik weet, in ieder geval hebben wij iets aan CCOD betaald verleden
jaar, en voor acv gaat er iedere maand een bedrag (8,28 euro) van mijn
rekening.


11:48 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |