23-03-04

Minimum leefloon 2

Antwoord van CCOD:
Het leefloon voor een samenwonende persoon bedraagt inderdaad EUR 396,88.  Dit moet echter genuanceerd worden : het is geen minimum leefloon d.w.z. bij de berekening van het leefloon wordt rekening gehouden met alle bestaansmiddelen van de aanvrager dus ook met de inkomsten van de echtgenoot/partner waarmee de aanvrager van een leefloon samenwoont.  In die zin is het dus geen minimumbedrag, maar eem maximumbedrag voor de categorie van samenwonende personen.

De berekening van een werkloosheidsuitkering gebeurt in principe op basis van het laatst verdiende loon, binnen de perken van een minimum en een maximum.  De werkloosheidsuitkering is in de praktijk ook afhankelijk van de gezinssamenstelling.  Bovendien geeft deeltijdse arbeid ook maar aanleiding tot een toekenning van een halve uitkering.  Deze factoren bepalen dus de hoogte van de uitkering van de vrouw.  Voor verdere informatie denk ik dat je hen het beste doorverwijst naar het lokaal ACV-dienstencentrum.  Zij zullen een detail kunnen geven van de berekening van het stempelgeld van de vrouw."

11:54 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.