06-04-04

Mijn wedde is te klein...

Kijk, ik verdien netto 1400 Euro, mijn vrouw krijgt een kleine 400 euro
stempelgeld, zij heeft 14 jaar half time gewerkt en dus maar recht op deze kleine som.

Huur = 400 Euro.

De auto ist een zware, heel zware kost, maar die hebben we gewoon nodig om
gaan te werken, om gaan in te kopen... Iedere 8 jaar een nieuwe auto, van
zeggen we 16000 Euro, is 2000 Euro per jaar / 12 = 167 Euro per maand.

Elektriciteit = 100 Euro per maand

Verwarming = 100 Euro per maand (indien we daarmee gaan toekomen,
waarschijnlijk niet).

Telefoon + internet = 50 Euro per maand.

Water - Riolering = ???

Benzine = 80 Euro per maand

Wegentaks = 20 Euro

Brand - Auto - gewone Verzekering = 75 Euro per maand...

AVC en ziekenkas + syndicaat = 30 Euro

Dus: 400 + 167 + 100 + 100+ 50 + 80 + 20 + 75 + 30 = 1022 Euro per maand aan
kosten...

Reken daar nog eens bij het water, rioleringsgeld, belastingen ieder jaar
(vorig jaar 973 Euro!), controles van de auto ieder jaar, stukken voor de
auto (praktisch ieder jaar)... Doktersbezoeken en Hospitaal, Medicamenten, etc....
En van mijn wedde blijft niets meer over...

Verlofgeld en eindejaarspremie daar worden kleren van gekocht, en eventueel een meubeltje, of een elektrisch toestel...
 
Blijft ons nog het geld van mijn vrouw, een kleine 400 Euro om van te leven, dus om eten te kopen, het huishoudsgeld zo te zeggen...
 
Goed, toegegeven, men moet niet alle 8 jaar een nieuwe auto kopen, men kan met een tweedehands evengoed rijden, maar dan komen er meer stukken aan die men ook moet betalen, bovendien, zoveel verschil gaat dit ook niet uitmaken... Dan heb ik indien ik geluk heb mischien een 100 Euro meer per maand, indien ik echter tegenslag heb kom ik met het geld mischien zelfs niet meer toe...
 
Ik vraag mij af hoe andere mensen het doen, mensen die veel minder hebben als ik...
 

11:17 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-04-04

politieke partij oprichten

Ik heb een mail gekregen met de vraag hoe men het beste een politieke partij kan oprichten...
 
Wel dit is niet zo eenvoudig, vooral niet indien men van nul moet beginnen...
 
Eerst en vooral heeft men stemmen nodig, en wel een hele hoop, men moet de 5 procent grens overwinnen. Zie bijvoorbeeld naar Groen!, die zoeken voor de verkiezingen van 2004 naar 280.000 stemmen, gewoon om de 5 procent grens te kunnen halen...
 
Hoe kan men nu deze stemmen het beste bekomen?
Men kan bijvoorbeeld een VZW oprichten, opkomen voor iets wat je na aan het hart ligt... Een voorbeeld zou kunnen zijn, een VZW voor hulp aan bejaarden (daar er in de toekomst meer en meer bejaarden gaan zijn is dit nog geen slecht idee). Maar stel u dit niet al te gemakkelijk voor, want bejaarden hebben meestal hun hele leven op een bepaalde partij gestemd, en die gaan hun stem niet zomaar veranderen alleen omdat jij zulke mooie ogen hebt :-)) Bovendien heb je geld nodig, veel geld... Dat je wel gedeeltelijk door de VZW zult kunnen binnenhalen, maar je moet zien dat jij geld genoeg hebt om van te leven, om verplaatsingen te doen, voor studies en zulke zaken meer...
 
Je moet iets doen, bekend geraken bij de bevolking, anders lukt het je niet...
 
Van de andere kant moet je natuurlijk iets weten over politiek, er zijn studies die men kan volgen, als politiker moet je, wil je een goede politiker en geacht worden door de andere politikers op alle mogelijke situaties goed kunnen reageren, je moet heel goed kunnen praten, retoriek is een verplicht te volgen studie... Je moet aanvragen kunnen opstellen en zulke zaken meer.
 
Geloof me, indien men niet weet hoe beginnen dan is het praktisch niet te doen. Dan kan men beter in een reeds bestaande groep zich omhoog proberen te werken, en van daaruit dan na een aantal jaren een eigen groep starten. Politiek is je hele leven leren en veel werken. Het is een doorlopend zoeken naar stemmen en het van nabij volgen van de politiek zelf. Anders blijft men een eenzaam mens die mischien wel goede ideen heeft maar deze niet zal kunnen lanceren.
 
Om werkelijk iets te veranderen zou je een miljoen 1.000.000 stemmen moeten kunnen halen voor jou partij! Dat is veel, heel veel... En hier alleen aan beginnen is natuurlijk onzin, men moet trachten mensen te vinden die hetzelfde denken als u, hetgeen ook niet zo eenvoudig is, deze mensen moeten ook bekende mensen zijn of worden. Voordat u echter bekende mensen gaat kunnen opnemen in uw nieuwe partij moet u zelf reeds een grote in de politieke wereld zijn...
 
Voor een gewone burger is het praktisch onmogelijk om een eigen politieke partij op te richten, die dan ook nog iets zal kunnen veranderen, daarvoor is het leven te kort... Hoeveel jaren bestaat groen al niet, indien deze politieke partij het deze keer haald, zal zij goed en hard moeten werken voor de volgende verkiezingen, en toch hebben zij dan nog steeds niet veel te zeggen... Kijk naar vlaams blok, ook deze partij bestaat al vele jaren, maar ook die hebben nog steeds niets te zeggen en het is de vraag of ze ooit groot genoeg worden om werkelijk iets te zeggen te hebben, ook al veranderen ze van politiek...
 
Dus indien je nog onbekend bent, sluit je het beste aan bij een reeds bestaande groep, leer van deze groep, tracht je bekend te maken zodat je ook ooit verkozen zult worden, dat is het beste wat je kunt doen als gewone Burger, en zelfs dat is niet gemakkelijk...

12:57 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-03-04

leefloon en Viviane

Viviane vind dat we maar beiden moeten gaan werken, en dat we dan zouden meer hebben...
 
Dit is echter niet waar! Dan is er nog steeds iets niet in orde!
 
Mijn vrouw heeft 14 jaar gewerkt als poetsvrouw, half time. Zij kreeg hiervoor een kleine 600 Euro per maand netto. Daar zij ging werken werd er van mijn wedde een kleine 200 Euro afgetrokken omdat ik niemand meer ten laste had. Op het einde van het jaar kwamen de belastingen en moesten wij 1000 euro betalen inplaats van 500 euro terug trekken... Dus 200 euro maal 12 = 2400 Euro + 1500 Euro belastingen = 3900 Euro. Zij kreeg 600 euro maal 12 = 7200 - 3900 = 3300 dat er over bleef... Omdat ze ging werken had ze een auto nodig, benzine enzoverder, de belastingen berekenden hiervoor een forfatair bedrag van 1500 Euro, dus in werkelijkheid kreeg zij maar 1800 Euro netto per jaar gedeeld door 12 = 150 Euro per maand om 4 uur per dag gaan te werken dat zij/wij dus netto meer had/den.
 
Moesten wij niet getrouwd zijn... Dan kreeg zowel ik als zij van de belastingen geld terug, ik zal nog wel uitzoeken in de volgende dagen hoeveel wij dan zouden hebben. Zij zou als alleenstaande meer verdienen, of meer stempelgeld krijgen, of meer leefloon.
 
Het grote probleem indien men niet getrouwd is, twee maal huur betalen... Beter is een huis kopen en een gedeelte verhuren aan je schatje...
 
Dit alles vergt nog meer onderzoekingen, maar ik ben benieuwd wat het uiteindelijke resultaat gaat zijn... Afwachten dus :-)
 
 

18:20 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minimum Leefloon 5

Iemand was verontwaardigd omdat ik zou willen scheiden van mijn vrouw voor nog geen 200 Euro... :-))
 
Welnu, waarom zou ik mijn vrouw moeten ondersteunen met geld zodat zij voor de regering niet meeteld als zijnde een in armoede levende persoon? Betaal ik dan niet reeds voldoende belastingen?
 
Ik hou van mijn vrouw, geen probleem. Maar ik moet haar echter al jarenlang ondersteunen, dat zou niet eens zo erg zijn indien alles goed en eerlijk verdeeld zou zijn, maar dit is het nu eenmaal niet... Gescheiden zouden wij netto meer geld hebben per maand... Daar gaat het hem om.
 
Daarenboven vind ik het minimum bedrag ook nog veel te weinig voor alleenstaanden, want indien zij moeten gaan huren hebben ze nog minder per maand om op te doen aan eten, en dat is volgens mij wel werkelijk een minimum, wonen en eten... Maar indien ze alleenstaanden nog meer geven dan zijn de getrouwden nog meer de dupe, en dat alleen maar omdat ze getrouwd zijn!!!
 
Indien we gescheiden zouden leven dan zou wij beiden ieder jaar ook nog een gedeelte van de belastingen terugtrekken, nu niet, want ons gezamelijk brutto is te hoog...
 
Het is iets om eens over na te denken, veel geld is het niet, toegegeven, maar indien u alles samenteld over jaren dan wordt het wel veel geld, spijtig genoeg...
 

15:50 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minimum leefloon 4

Mijn antwoord hierop...
 
Ik geloof dat De Heer Algoed het niet goed begrepen heeft, maar tot daar aan toe...
 
Indien ik zou scheiden van mijn vrouw, dan zou ik dezelfde som blijven behouden als wedde...
Zij echter zou dan een alleenstaande worden, en recht hebben op:
 -    als u samenwoont met één of meerdere personen: 396,88 EUR  

 -    als u alleenstaande bent: 595,32 EUR

 

Indien ik nu een huis zou kopen... En ik verhuur een kamer aan mijn ex-vrouw (dus gescheiden), dan heeft zij recht op 595,32 Euro netto per maand... Wij zouden dus alleen maar door te scheiden een netto meerverdienst hebben van een 200 Euro. De huur die zij dan aan mij betaald blijft in de familie, ook al zijn wij gescheiden... Zelfs indien zij in een woning van de OCMW zou gaan wonen is de huur minimaal, daar zij bijna niets zou verdienen!

 

Bovendien zou dit voor mijn vrouw nog andere voordelen meebrengen, van het ogenblik dat zij een leefloon ontvangt kan zij met hulp van het OCMW weer aan werk geraken, wat zij nu niet kan in aanspraak nemen. De OCMW mag leefloners te werk stellen! Zij kunnen zelfs tussenbeide komen bij werkgevers en de werkgever een bepaald bedrag geven om mijn vrouw toch maar aan het werk te krijgen, zodat ze meer zou kunnen verdienen...

 

Er zijn nog andere voordelen die ik niet allemaal ken, maar als leefloon trekkende heeft men nu eenmaal niet veel geld, men kan geen kleren kopen, geen meubels en zulke zaken meer...

 

Ik vraag mij nu af of het niet werkelijk beter zou zijn om te gaan scheiden... Het belangrijkste hierbij zou zijn, hoeveel verdien ik dan netto minder als nu... Dit is niet veel, dat weet ik al, in ieder geval minder als het verschil dat mijn vrouw meer zou kunnen krijgen van de OCMW. 


12:14 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minimum leefloon 3

Antwoord van Koen Algoed (CD&V):
Geachte
Er wordt in sociale zekerheid en fiscaliteit inderdaad met de
gezinssamenstelling rekening  gehouden vanuit de idee bv dat een aantal
vaste kosten zwaarder doorwegen voor een alleenstaande dan voor 2verdieners
; dat leidt natuurlijk tot misbruiken: feitelijk samenwonenden die als
alleenstaanden worden beschouwd

als uw vrouw alleen zou wonen, zou haar werkloosheidsvergoeding hoger zijn ;
dat zou dan met het minimumleefloon moeten worden vergeleken ; voor gehuwde
2verdieners is de facto het minimumloon een maximumloon

binnen de fiscaliteit wordt individualisering (voor belastingen is het
individuele inkomen  de meeteenheid)meer en meer een leidend principe, in
sociale zekerheid zal dat wellicht volgen ; misbruiken worden uitgesloten
maar echte alleenstaanden worden op die manier gediscrimineerd

met vriendelijke groeten

koen Algoed

11:55 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Minimum leefloon 2

Antwoord van CCOD:
Het leefloon voor een samenwonende persoon bedraagt inderdaad EUR 396,88.  Dit moet echter genuanceerd worden : het is geen minimum leefloon d.w.z. bij de berekening van het leefloon wordt rekening gehouden met alle bestaansmiddelen van de aanvrager dus ook met de inkomsten van de echtgenoot/partner waarmee de aanvrager van een leefloon samenwoont.  In die zin is het dus geen minimumbedrag, maar eem maximumbedrag voor de categorie van samenwonende personen.

De berekening van een werkloosheidsuitkering gebeurt in principe op basis van het laatst verdiende loon, binnen de perken van een minimum en een maximum.  De werkloosheidsuitkering is in de praktijk ook afhankelijk van de gezinssamenstelling.  Bovendien geeft deeltijdse arbeid ook maar aanleiding tot een toekenning van een halve uitkering.  Deze factoren bepalen dus de hoogte van de uitkering van de vrouw.  Voor verdere informatie denk ik dat je hen het beste doorverwijst naar het lokaal ACV-dienstencentrum.  Zij zullen een detail kunnen geven van de berekening van het stempelgeld van de vrouw."

11:54 Gepost door ygar | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |